eurolines.pl

Blog tematyczny o turystyce, transporcie, logistyce i pojazdach.

Transport

Kryminalistyka – nauka o wykrywaniu przestępstw

Kryminalistyka – nauka o wykrywaniu przestępstw

Książki, podcasty i seriale kryminalne nie bez przyczyny cieszą się dużą popularnością już od lat. Wiele osób fascynują metody wykrywania przestępstw i sposoby ścigania osób, które je popełniają. Tym pierwszym zajmuje się kryminalistyka. Ci, którzy chcieliby zająć się tym zawodowo, mogą podjąć studia na specjalności kryminologia i kryminalistyka.

Kryminologia a kryminalistyka: czym się różnią?

Wykrywanie przestępstw i ich sprawców wymaga znajomości różnych technik i metod. Istotne jest również to, z jakiego powodu dochodzi do popełnienia przestępstwa (choćby ze względu na fakt, że dzięki takiej wiedzy można podejmować pewne działania profilaktyczne). Tymi kwestiami zajmują się kryminalistyka i kryminologia.

Warto w pierwszej kolejności wyjaśnić, że kryminalistyka i kryminologia to dwie odrębne nauki. Pierwsza z nich jest nauką o wykrywaniu przestępstw i dzieli się na trzy segmenty: wykrywczy, dowodowy i profilaktyczny. Kryminalistyka zatem skupia się głównie na technikach wykrycia przestępstwa i zabezpieczenia dowodów, które to potwierdzają, tak by możliwe było później zatrzymanie osób odpowiadających za ten czyn. Warto jednocześnie zwrócić uwagę na aspekt profilaktyczny; kryminalistyka zajmuje się też wypracowywaniem rozwiązań, które mają zapobiegać popełnianiu przestępstw.

W przeciwieństwie do kryminalistyki, będącej nauką biologiczno-techniczną, kryminologia jest nauką socjologiczną, zajmującą się badaniem, dlaczego sprawcy decydują się na popełnienie przestępstw. Zadaniem kryminologa jest zatem ustalenie, jaki wpływ na dopuszczenie się zabronionego czynu miało środowisko (w tym np. rodzina i przyjaciele), doświadczenia z przeszłości danej osoby czy warunki, w jakich przebywa na co dzień.

Kryminalistyka – nauka o wykrywaniu przestępstw

Kryminalistyka – studia na Uniwersytetach WSB Merito

Osoby, które chciałyby zawodowo związać się z kryminalistyką lub kryminologią, mogą zapisać się na odpowiednią specjalność na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, prowadzonym przez Uniwersytety WSB Merito. O tym, co obejmuje program tej specjalności, można przeczytać więcej w artykule „Kryminologia i kryminalistyka – nowe podejście do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego”. Z tekstu można też dowiedzieć się więcej o tym, jak takie studia wyglądają w praktyce czy jakie są perspektywy zawodowe osób, które ukończą tę specjalność.

Artykuł sponsorowany

Udostępnij