eurolines.pl

Blog tematyczny o turystyce, transporcie, logistyce i pojazdach.

Logistyka

Co to jest FIFO?

Co to jest FIFO?

FIFO (First In, First Out), czyli „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”, to metoda zarządzania przepływem towarów, która zakłada, że produkty, które zostały wprowadzone do magazynu jako pierwsze, są też jako pierwsze wydawane lub sprzedawane. W praktyce oznacza to, że partia towaru, która dotarła do magazynu najwcześniej, zostaje jako pierwsza wydana lub sprzedana. W tym artykule przybliżymy:

 • Co to jest FIFO? Zasada działania metody
 • Przykład zastosowania metody FIFO
 • Obliczanie kosztu sprzedanych towarów metodą FIFO
 • Zalety metody FIFO
 • Wady metody FIFO
 • Inne metody wyceny zapasów

Co to jest FIFO? Zasada działania metody

Metoda FIFO opiera się na logicznym założeniu, że najstarsze produkty powinny być wydawane jako pierwsze, aby uniknąć przeterminowania się zapasów. Dzięki temu, produkty o krótszym okresie przydatności do spożycia są wydawane przed produktami o dłuższym okresie ważności.

Metoda FIFO znajduje szczególne zastosowanie w branżach, gdzie daty ważności są istotne, takich jak branża spożywcza, chemiczna czy kosmetyczna. Dzięki zastosowaniu FIFO, można zapewnić, że produkty z danej partii nie będą zalegały w magazynie, co ma istotne znaczenie dla utrzymania wysokiej jakości i świeżości towarów.

Przykład zastosowania metody FIFO

Aby lepiej zrozumieć zasadę działania metody FIFO, przyjrzyjmy się przykładowi sprzedawcy etui na telefony o nazwie Zora. Zora prowadzi swój biznes od czerwca ubiegłego roku i musi obliczyć koszt sprzedanych towarów za poprzedni rok, zgodnie z metodą FIFO.

Zora ma na magazynie różne partie etui na telefony, które zostały zakupione w różnych miesiącach. Zgodnie z zasadą FIFO, Zora musi najpierw wydać etui z najstarszej partii, nawet jeśli w późniejszym czasie zakupiła nowsze partie o wyższych kosztach. Dzięki temu, zachowuje się kolejność wejścia i wyjścia towarów.

Obliczanie kosztu sprzedanych towarów metodą FIFO

Aby obliczyć koszt sprzedanych towarów metodą FIFO, należy najpierw określić koszt najstarszych zapasów, czyli pomnożyć ceny jednostkowe przez ilość sprzedanych zapasów. W przypadku Zory, koszt sprzedanych etui będzie wynosił:

 • Koszt etui z sierpnia: 200 sztuk x 20 zł = 4 000 zł
 • Koszt etui z września: 275 sztuk x 25 zł = 6 875 zł
 • Koszt etui z października: 300 sztuk x 30 zł = 9 000 zł
 • Koszt etui z listopada: 425 sztuk x 32 zł = 13 600 zł

Koszt całkowity sprzedanych etui: 4 000 zł + 6 875 zł + 9 000 zł + 13 600 zł = 33 475 zł

Pozostałe 725 niesprzedanych etui zostaną zaksięgowane w zapasach.

Zalety metody FIFO

Metoda FIFO ma wiele zalet, które przekładają się na efektywne zarządzanie zapasami i sprzedażą towarów. Oto kilka głównych zalet metody FIFO:

 1. Prosta i łatwa do zrozumienia: Zasada FIFO jest prosta i łatwa do zrozumienia, co ułatwia jej wdrożenie w praktyce.
 2. Zachowanie świeżości towarów: Dzięki zastosowaniu FIFO, można zapewnić, że produkty o krótszym okresie przydatności do spożycia są wydawane jako pierwsze, co pozwala utrzymać wysoką jakość i świeżość towarów.
 3. Minimalizacja marnotrawstwa: Metoda FIFO minimalizuje marnotrawstwo, ponieważ produkty są wydawane w kolejności ich wejścia, co zmniejsza ryzyko przeterminowania się zapasów.
 4. Dokładne obliczenie kosztu sprzedanych towarów: Metoda FIFO umożliwia dokładne obliczenie kosztu sprzedanych towarów, co jest istotne z punktu widzenia sprawozdań finansowych i podatkowych.

Wady metody FIFO

Podobnie jak każda metoda, FIFO ma również pewne wady. Oto kilka głównych wad metody FIFO:

 1. Wyższy podatek dochodowy: Zastosowanie metody FIFO może prowadzić do wyższego podatku dochodowego, ponieważ różnica między kosztami a przychodami może być większa niż w przypadku innych metod wyceny zapasów.
 2. Konieczność dokładnej kontroli dat ważności: Aby skutecznie zastosować metodę FIFO, konieczna jest dokładna kontrola dat ważności produktów, co wymaga systematycznej i precyzyjnej organizacji magazynu.

Inne metody wyceny zapasów

Oprócz metody FIFO, istnieją również inne metody wyceny zapasów, takie jak LIFO (Last In, First Out) i FEFO (First Expired, First Out).

 • LIFO: Metoda LIFO działa w odwrotny sposób niż FIFO, a więc ostatnio wprowadzone do magazynu produkty są wydawane jako pierwsze. Ta metoda może być stosowana w przypadku, gdy nie ma konieczności zachowania świeżości towarów, na przykład do układania wózków zakupowych.
 • FEFO: Metoda FEFO zakłada, że produkty, których data przydatności do spożycia kończy się jako pierwsza, są wydawane jako pierwsze. Jest to szczególnie istotne w branży spożywczej, gdzie termin ważności ma największe znaczenie.

Wybór odpowiedniej metody wyceny zapasów zależy od rodzaju i charakteru prowadzonej działalności. Warto dokładnie przemyśleć, która metoda będzie najbardziej odpowiednia dla Twojego biznesu i zapewni optymalne zarządzanie zapasami.

Podsumowanie

Metoda FIFO (First In, First Out) jest popularnym podejściem do zarządzania przepływem towarów, które zakłada, że produkty wprowadzone do magazynu jako pierwsze są wydawane lub sprzedawane jako pierwsze. Ta metoda jest szczególnie przydatna w branżach, gdzie daty ważności są istotne. Dzięki zastosowaniu metody FIFO można zachować świeżość towarów, minimalizować marnotrawstwo i dokładnie obliczać koszt sprzedanych towarów. Wybór odpowiedniej metody wyceny zapasów zależy od specyfiki prowadzonej działalności, dlatego warto dokładnie przemyśleć, która metoda będzie najlepiej odpowiadać Twoim potrzebom.

Udostępnij