Biuro podróżne i transport

Okres od początku 2020 roku był trudny dla branży turystycznej, natomiast rządzący poszczególnymi krajami zapowiadają znoszenie ograniczeń – podróżowanie ma wyglądać tak, jak kiedyś. Polacy w tym czasie w dalszym ciągu bardzo chętnie jeździli po całym świecie pomimo konieczności spełnienia przeróżnych wymagań w wielu krajach, a po zniesieniu ograniczeń możemy się spodziewać turystycznego boomu. Czy to dobry moment na założenie biura podróży? Jak to zrobić?

Sytuacja w branży turystycznej

W ostatnich latach przed pandemią Polacy wprost zakochali się w podróżowaniu. Coraz wyższe zarobki i zainteresowanie zwiedzaniem świata spowodowały, że 2019 rok był dla biur turystycznych rekordowy. Spodziewano się, że na osiągnięcie podobnego wyniku touroperatorzy mogą czekać latami, a tymczasem nadeszło to już w 2021 roku. W lipcu i w sierpniu TUI, Itaka czy Rainbow zbliżyły się do rezultatów, które uzyskały 2 lata wcześniej.

Przychody biur podróży w 2020 roku były zdecydowanie gorsze niż w 2019. Z raportu „Touroperatorzy”, czyli publikacji „Wiadomości Turystycznych” wynika, że w przypadku Itaki spadek przekroczył 78 proc., Rainbow 75 proc., a Coral Travel – aż 80 proc. Natomiast wyniki w 2021 roku były zdecydowanie lepsze.

Zapowiedzi wielu krajów, które są popularnymi celami wyjazdów turystycznych (m.in. Hiszpanii), co do ograniczenia obostrzeń napawają optymizmem – liczba podróżnych, którzy będą wybierać takie cele, może dynamicznie rosnąć. To może być dobry moment na założenie biura podróży.

Własne biuro podróży – jak założyć?

Na początek musisz ocenić, jakie usługi chcesz oferować. Na rynku działają firmy, które są agentami turystycznymi, tzn. zajmują się sprzedażą oferty biur podróży w zamian za prowizję. Drugą grupą podmiotów są touroperatorzy, czyli firmy, które podejmują się organizowania imprez turystycznych od A do Z. W obu przypadkach są różne wymagania, koszty, inna jest również skala trudności tych biznesów. Często do działających w tej branży może być podciągnięta również firma transportowa, która przewozi pasażerów z miejsca na miejsce albo oferuje usługę wypożyczenia pojazdów na określony czas. Zajmijmy się jednak tymi podmiotami, które zajmują się organizowaniem wyjazdów turystycznych lub wyłącznie doradztwem i sprzedażą wycieczek, lotów czy miejsc noclegowych.

W przypadku gdy chcesz zostać agentem turystycznym, nie musisz spełniać wielu wymagań. Więcej ich pojawia się, gdy zamierzasz być organizatorem turystycznym. Wiele kroków na drodze do założenia takiej działalności jest takich samych, natomiast występują pewne różnice. Oto, o czym powinieneś pamiętać, jeśli chcesz rozpocząć taką działalność.

Forma prawna działalności

Pod tym względem masz w zasadzie dowolność – możesz zdecydować się zarówno na jednoosobową działalność gospodarczą, jak i różne formy spółek m.in. komandytową, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjną. Odpada jedynie spółka partnerska.

Wybór formy opodatkowania

Ta kwestia wymaga indywidualnej analizy – oceny spodziewanych dochodów, przychodów oraz kosztów. Zarówno w przypadku organizatorów turystyki, jak i agentów prawdopodobnie wybór ograniczy się do podatku liniowego (19 proc. daniny od dochodu) lub skali podatkowej (17 proc. lub 32 proc. w zależności od wysokości dochodu). Natomiast zastosowanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wiązałoby się z brakiem możliwości uwzględnienia wydatków związanych z działalnością w kosztach uzyskania przychodu.

Jakie PKD dla biura podróży?

Przy zakładaniu firmy należy podatek kod PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). W zależności od rodzaju działalności wybierz:

  • 79.11.A – jeśli pośredniczysz w zawieraniu umów z organizatorami turystyki jako agencja turystyczna.
  • 79.11.B – kiedy w imieniu klienta podpisujesz umowy na wynajem noclegów czy rezerwację przelotów.
  • 79.12.Z – jeśli zamierzasz działać jako organizator turystyki, czyli m.in. przygotowywać i planować wycieczki.

Wpis do rejestru organizatorów turystyki

W przypadku gdy chcesz organizować wycieczki, ułatwiać podróżnym transport, zakwaterowanie lub wynajem samochodów, to musisz uzyskać wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Jest to konieczne, jeśli zakres realizowanej działalności obejmuje PKD 79.12.Z lub 79.11.B. Tego obowiązku możesz dopełnić online.

Uwaga: działalność agenta turystycznego nie wymaga uzyskania tego wpisu.

Oferowanie usługi polegającej na organizowaniu imprez turystycznych jest działalnością regulowaną i wymaga spełnienia warunków finansowych. Taka firma musi zapewnić klientom bezpieczeństwo na wypadek niewypłacalności poprzez różne formy zabezpieczeń, które mają pokryć koszty:

  • powrotu z przerwanej imprezy turystycznej,
  • kontynuacji imprezy turystycznej,
  • zwrotu wpłat lub części wpłat wniesionych za imprezy niezrealizowane.

Obowiązkowe jest jedno z trzech zabezpieczeń:

  • zawarcie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej zgodnie z przepisami dotyczącymi minimalnej sumy gwarancji,
  • zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych,
  • zawarcie umowy o turystyczny rachunek powierniczy.

Obowiązkowe jest również dokonywanie terminowych wpłat składek w należnej wysokości na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Zatrudnienie specjalistów

W przypadku agencji turystycznej często jest to działalność prowadzona indywidualnie przez osobę samozatrudnioną, która zajmuje się wszystkimi działaniami. Natomiast jeśli chodzi o organizatora imprez turystycznych, potrzeby kadrowe są już duże, ale wszystko zależy od skali prowadzonej działalności. Duże biura podróży zatrudniają pilotów, rezydentów, kierowców, konsultantów i wielu innych ekspertów. Oczywiście zaczynając od małej skali, organizacji kilku imprez, nie ma aż tak dużych potrzeb, natomiast z czasem są one coraz większe.

Jeśli szukasz specjalistów do swojej firmy, to sprawdź oferty w portalu GoWork. Są one posegregowane m.in. po miastach: https://www.gowork.pl/praca/nowy-sacz;l. Ułatwi Ci to znalezienie ekspertów do firmy.